Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Ponowne rozpatrzenie złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-11-23

W dniu 23.11.2021 roku Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Żarnowie dokonał ponownego rozpatrzenia złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi w związku z wycofaniem oferty przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy ,,PANACEUM’’, ul. Sucharskiego 87a, 97-500 Radomsko. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi - ,, Świadczenie usług schronienia  w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’.

Załączniki:

 1. Ponowne rozstrzygnięcie złożonych ofert (plik pdf 1149KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-23
Dane wprowadził(a): Anna Czerska
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Czerska

 1. 2021-11-23 (10:31:55)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ponowne rozpatrzenie złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska
 2. 2021-11-23 (10:32:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ponowne rozstrzygnięcie złożonych ofert
  Redaktor: Anna Czerska
 3. 2021-11-23 (10:33:14)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ponowne rozpatrzenie złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

Data publikacji: 2021-11-15

W dniu 15.11.2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’ (plik pdf 1295KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-15
Dane wprowadził(a): Anna Czerska
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Czerska

 1. 2021-11-15 (14:21:32)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’
  Redaktor: Anna Czerska
 2. 2021-11-15 (14:22:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’
  Redaktor: Anna Czerska
 3. 2021-11-15 (14:23:13)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’
  Redaktor: Anna Czerska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-10-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 08.11.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 6813KB)
 2. Zapytanie ofertwoe, wersja dostępna (plik pdf 416KB)
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków, załącznik nr 2, wersja dostępna (plik pdf 251KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wersja dostępna (plik pdf 238KB)
 5. Umowa, załącznik nr 4, wersja dostęna (plik pdf 356KB)
 6. Klauzula informacyjna, wersja dostępna (plik pdf 225KB)
 7. Formularz ofertowy (plik pdf 352KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-10-25
Dane wprowadził(a): Anna Czerska
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Czerska

 1. 2021-10-25 (12:20:48)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska
 2. 2021-10-25 (12:22:50)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Anna Czerska
 3. 2021-10-25 (12:23:22)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertwoe, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 4. 2021-10-25 (12:23:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Formularz ofertowy, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 5. 2021-10-25 (12:24:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o spełnieniu warunków, załącznik nr 2, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 6. 2021-10-25 (12:25:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 7. 2021-10-25 (12:25:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Umowa, załącznik nr 4, wersja dostęna
  Redaktor: Anna Czerska
 8. 2021-10-25 (12:25:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 9. 2021-10-25 (12:27:59)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska
 10. 2021-10-28 (13:12:00)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Formularz ofertowy, wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 11. 2021-10-28 (13:12:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Formularz ofertowy
  Redaktor: Anna Czerska

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-08-04

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,, Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji w/w usługi wpłynęła 1 oferta od wykonawcy. Ofertę tę złożyła Firma Handlowo -Usługowa Dorota Rudzka, Rożenek 5, 26 -337 Aleksandrów, której to zlecona zostanie realizacja w/w usługi.
 

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów (plik pdf 980KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-08-04
Dane wprowadził(a): Anna Czerska
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Czerska

 1. 2021-08-04 (09:09:29)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska
 2. 2021-08-04 (09:10:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska
 3. 2021-08-04 (09:10:20)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Czerska

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe- wersja oryginalna (plik pdf 4848KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja dostęna (plik pdf 683KB)
 3. Formularz ofertowy- wersja dostępna (plik pdf 404KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z zamwiającym-wersja dostępna (plik pdf 363KB)
 5. Klauzula informacyjna -wersja dostępna (plik pdf 225KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-07-20
Dane wprowadził(a): Anna Czerska
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Czerska

 1. 2021-07-20 (11:21:08)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2021/2022
  Redaktor: Anna Czerska
 2. 2021-07-20 (11:22:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe- wersja oryginalna
  Redaktor: Anna Czerska
 3. 2021-07-20 (11:23:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe- wersja dostęna
  Redaktor: Anna Czerska
 4. 2021-07-20 (11:23:42)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Formularz ofertowy- wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 5. 2021-07-20 (11:24:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o braku powiązań z zamwiającym-wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 6. 2021-07-20 (11:24:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna -wersja dostępna
  Redaktor: Anna Czerska
 7. 2021-07-20 (11:25:00)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2021/2022
  Redaktor: Anna Czerska

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2020-11-16

W dniu 16.11.2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-11-16
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2020-11-16 (10:31:55)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2020-11-16 (10:32:43)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2020-11-16 (10:32:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2020-10-28

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy ŻarnówZapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy ŻarnówZapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy ŻarnówZapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy ŻarnówZapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów (plik pdf 349KB)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 251KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (plik pdf 238KB)
 4. Umowa (plik pdf 355KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik pdf 225KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-10-28
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2020-10-28 (11:12:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2020-10-28 (11:15:52)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2020-10-28 (11:12:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2020-10-28 (11:12:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 5. 2020-10-28 (11:13:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 6. 2020-10-28 (11:13:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 7. 2020-10-28 (11:13:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 8. 2020-10-28 (11:13:55)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 9. 2020-10-28 (11:14:32)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Redaktor: Anna Martyka
 10. 2020-10-28 (11:14:59)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
  Redaktor: Anna Martyka
 11. 2020-10-28 (11:15:12)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Umowa
  Redaktor: Anna Martyka
 12. 2020-10-28 (11:15:32)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Anna Martyka

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2020-08-07

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-08-07
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2020-08-07 (12:18:44)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2020-08-07 (12:19:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2020-08-07 (12:19:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2020-07-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Zapytanie ofertowe str.1Zapytanie ofertowe str.2Zapytanie ofertowe str.3

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik docx 18KB)
 2. Oświadczenie o braku powiązań (plik docx 15KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 16KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-07-16
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2020-07-16 (10:55:39)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2020-07-16 (11:02:19)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2020-07-16 (10:56:47)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe str.1
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2020-07-16 (10:57:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe str.2
  Redaktor: Anna Martyka
 5. 2020-07-16 (10:57:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe str.3
  Redaktor: Anna Martyka
 6. 2020-07-16 (10:58:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Formularz ofertowy
  Redaktor: Anna Martyka
 7. 2020-07-16 (11:01:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oświadczenie o braku powiązań
  Redaktor: Anna Martyka
 8. 2020-07-16 (11:01:44)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Anna Martyka

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2019-12-05

W dniu 05.12.2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-12-05
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2019-12-05 (15:30:23)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2019-12-05 (15:31:21)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2019-12-05 (15:31:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2019-11-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów (plik docx 40KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-11-08
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2019-11-08 (14:36:34)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2019-11-08 (14:37:37)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2019-11-08 (14:48:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2019-11-08 (14:52:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 5. 2019-11-08 (14:37:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2019-07-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów (plik rtf 108KB)
 2. Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego (plik docx 17KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-07-08
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2019-07-08 (15:27:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2019-07-08 (15:29:29)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2019-07-08 (15:27:49)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2019-07-08 (15:33:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego
  Redaktor: Anna Martyka

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-12-18

W dniu 17.12.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-12-18
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-12-18 (15:13:41)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-12-18 (15:14:49)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2018-12-18 (15:14:01)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-11-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów (plik docx 25KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-11-28
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-11-28 (14:03:55)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-11-28 (14:04:53)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2018-11-28 (14:08:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług schronenia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-11-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.10.2018 r. na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-11-22
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-11-22 (09:56:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-11-22 (09:56:37)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2018-11-22 (10:00:35)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług schronenia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2018-11-22 (09:56:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-10-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów (plik docx 23KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-10-30
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-10-30 (11:38:19)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-10-30 (11:39:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2018-10-30 (11:43:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 4. 2018-10-30 (11:39:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-08-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-08-23
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-08-23 (13:32:55)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-08-23 (13:33:00)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów (plik rtf 115KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-07-24
Dane wprowadził(a): Anna Martyka
Odpowiedzialna/y za treść: Anna Martyka

 1. 2018-07-24 (13:49:09)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 2. 2018-07-24 (13:49:55)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka
 3. 2018-07-24 (13:49:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów
  Redaktor: Anna Martyka

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2018-06-07

W dniu 04.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-06-07
Dane wprowadził(a): Małgorzata Pietruszka
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Pietruszka

 1. 2018-06-07 (12:15:05)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka
 2. 2018-06-07 (12:15:44)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Data publikacji: 2018-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów."

Załączniki:

 1. Zaproszenie do skladania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów. (plik docx 23KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-05-17
Dane wprowadził(a): Małgorzata Pietruszka
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Pietruszka

 1. 2018-05-17 (14:37:49)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zaproszenie do skladania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka
 2. 2018-05-17 (14:38:29)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zaproszenie do skladania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka
 3. 2018-05-17 (14:41:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka
 4. 2018-05-17 (14:42:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka
 5. 2018-05-17 (14:38:22)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaproszenie do skladania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.
  Redaktor: Małgorzata Pietruszka